İnsan Kaynakları

Teknolojik alanda yapılan atılımın mutlaka insana yapılacak yatırım ile de bütünleşmesi gerektiğine inanan Polimed ilaç , bu alanda da çalışmalarını sürdürmektedir.Çalışanlarımızın bağlılığını ve mutluluğunu en üst seviyede gerçekleştirmeyi hedefleyen değerlerimize bağlı bir kurum kültürünü yaratmak ve yenilikçi insan kaynakları sistemlerini uygulayarak, kuruluşumuzun stratejik planına bağlı hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır.
İnsan kaynakları çalışmaları, temelde yüksek iş kalitesi ve motivasyon düzeyi, şirkete bağlılık ve işbirliğini sağlama amaçlarına yönelik faaliyetlerdir.
 
Temel ilkelerimiz:
 
• Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilecekleri ortam ve şartları sağlamak,
• Dışarıdan yeni personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, gelecek günlerin ihtiyaçlarını da dikkate alarak seçmek ve adaylara eşit fırsatlar sunmak,
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından uygun, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun yerleşmesini sağlamak,
• Çalışanlarımızın yetişmesine, gelişmesine, başarılı olmasına ve yükselmesine olanak sağlayacak sistemler oluşturmak ve yerleştirmektir.
 
Bize LinkedIn aracılığıyla da ulaşabilirsiniz; 
https://www.linkedin.com/company/polimed-ila%C3%A7-ve-tavuk%C3%A7uluk   
 
 

©2019 - Polimed İlaç Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM